Representants d’entitats que treballen per l’equitat de gènere a Catalunya participen a la reunió Beijing+20 de les Nacions Unides

Representants d’entitats que treballen per l’equitat de gènere a Catalunya participen a la reunió Beijing+20 de les Nacions Unides

Una delegació de 19 representants d’entitats de dones de Catalunya que formen part del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC), òrgan consultiu de l’Institut Català de les Dones (ICD) on participen 380 entitats que treballen a favor de l’equitat de gènere, participen a la 59è sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, que té lloc a la seu central de l’ONU, a Nova York. La directora de l’ICD i vicepresidenta del CNDC, Núria Balada, i Marta Macias, directora de Cooperació al Desenvolupament, participen en aquest debat internacional.

L’objectiu de la reunió és revisar l’avenç en la defensa i promoció dels drets de les dones quan es compleixen 20 anys de la Cimera mundial de Beijing i dels acords subscrits per 189 governs, així com establir l’agenda que fixarà les actuacions a dur a terme en els propers anys en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni.

El Consell Nacional de Dones de Catalunya, entitat reconeguda com a consultiva per part del Consell Econòmic i Social, ha presentat una Declaració al 59è període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona on fa seguiment de l’evolució de la situació de les dones a Catalunya respecte els objectius marcats en la cimera de l’any 1995.

Enguany, les Nacions Unides han centrat la commemoració del Dia Internacional de les Dones en aquest seguiment i impuls de la situació de les dones amb el lema «Apoderant a les Dones, Apoderant a la Humanitat: Imagína-ho!» que recrea un món on totes les dones i les nenes tenen dret a prendre les seves pròpies decisions, com ara tenir accés a l’educació, desenvolupar-se personal i professionalment i viure sense violència ni cap tipus de discriminació.

Les entitats que partipen aquests dies en la reunió Beijing+20 són: l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere, Ca la dona, Secretaria de la Dona de CCOO, Hildegarda Associació Cultural de Dones, Associació de puntaires d’Arenys de Munt, Dones periodistes de Catalunya, Federació d’Organitzacions catalanes de Gent Gran, Dones i Família, Tamaia, Consell Nacional de Dones d’Espanya, Associació dinamitzadora de la Xarxa Feminista, Xarxa europea de dones periodistes espanyoles i la Vocalia de la dona de l’associació de veïns i veïnes de l’Esquerra de l’Eixample.

Consell Nacional de Dones de Catalunya

A través d’aquest Consell, les entitats esdevenen interlocutores de les polítiques que fa el Govern de la Generalitat per a qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu. Atès el seu caràcter consultiu, el CNDC assessora i orienta l’ICD i li fa propostes i recomanacions. Els Grups de Treball d’aquest organisme realitzen estudis, dictàmens, plans, propostes o recomanacions d’actuació. També contribueixen a visibilitzar i a impulsar bones pràctiques i afavoreixen processos d’intercanvi, aprenentatge mutu i cooperació. Actualment, aquests grups de treball fan el seguiment del Pla de Polítiques de Dones en els àmbits de cultura, participació, reorganització dels temps i treballs, qualitat de vida, violència masclista i dones grans.

Font: ICD