Una trobada internacional reflexiona sobre la situació dels drets de les dones

Una trobada internacional reflexiona sobre la situació dels drets de les dones

Des d’aquest 7 de maig i fins al dia 10 tindrà lloc a Mèxic una trobada internacional en què participaran dones d’Amèrica Llatina, Àfrica, Europa i Àsia per analitzar la situació dels drets de les dones a tot el món. El seminari, sota el nom Incidència en xarxa: el desafiament que els estats compleixin amb els drets humans de les dones, servirà per intercanviar aprenentatges, bones pràctiques, estratègies i aliances de sostenibilitat. La reunió forma part d’un projecte finaçat per la Unió Europea i Novib.

L’eix estratègic de la reunió és la reflexió sobre la incidència en l’exegibilitat dels drets humans de les dones en els àmbits nacional, regional i institucional. Entre els objectius hi ha analitzar el context llatinoamericà dins la perspectiva mundial, tot reconeixent les perspectives sociopolítiques del pròxim quinquenni, així com identificar les noves formes de violència i les possibles estratègies d’acció davant la violència contra les dones. També es reflexionarà sobre l’ús del dret de les dones a Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, El Salvador, Hondures, Guatemala, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana i Uruguay.

Comptarà amb la participació del Comitè d’Amèrica Llatina i el Carib per a la Defensa dels Drets Humans de les Dones (CLADEM), la presidenta del Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW), Silvia Pimentel; acadèmiques de la UNAM i la Universitat d’A Corunya, representants de la Unió Europea, d’Oxfam Novib, de la Suprema Cort Justícia de la Nació de Mèxic, del Fòrum Llatinoamericà de Polítiques Educatives (FLAPE) i de Women in Law and Development in Africa.