Visibilitzant la diversitat

Visibilitzant la diversitat

Al llarg del 2023 hem continuat donant veu a dones d’orígens culturals diversos que ens aporten el seu coneixement i la seva expertesa. Amb elles ens hem acostat a temes molt diferents i hem pogut conèixer la realitat de les seves entitats i el treball que realitzen.

Des que vam començar amb aquest projecte, hem tractat temes molt diversos com diverses han estat les associacions contactades, tot i que tinguin un element comú en la seva diversitat cultural. Hem visibilitzat iniciatives sobre cultura i educació. Hem donat veu a dones que ens han parlat de construcció de pau i altres ens han apropat als problemes que viuen les persones refugiades, en concret, les famílies afganeses que han arribat a Catalunya i a Espanya en aquests últims anys. Un tema recurrent, evidentment, ha estat parlar de les violències masclistes, dels abusos als infants o de les resistències i estratègies del poble gitano.

En aquesta nova edició, hem recollit els seus relats i els seus coneixements, però també les seves crítiques sobre qüestions poc treballades o situacions que enfronten en el seu dia a dia. Sempre des de la crítica constructiva i intentant destacar en els titulars aspectes positius, per tal de mostrar les bones pràctiques que construeixen.

Hem volgut també crear vincles amb aquestes entitats per convertir-nos en referents en temes de comunicació i fer un acompanyament de les seves necessitats en aquest àmbit, malgrat que, el moment actual: post Covid i recessió econòmica, no acompanyin gaire, i moltes entitats estiguin més preocupades en la seva continuïtat. Tot i així, ens hem ofert a fer assessoraments individualitzats i amb sis de les deu entitats, ja estem treballant conjuntament.

Les entrevistes han tingut força repercussió, doncs, es pengen al portal de gènere La Independent, portal que té un elevat nombre de visites quinzenals (5.000) en les seves edicions en català i castellà, per a l’Estat espanyol i Amèrica Llatina. I pel Diario Feminista, diari online d’àmbit Estat espanyol, on es pengen aquelles que tractin sobre les violències masclistes. També ha estat important la difusió via xarxes socials (facebook, twitter i instagram) de les tres entitats.

Entrevistes 2023

Sindillar – Norma Falconi: “Cal reconèixer entre les reivindicacions del moviment feminista, el feminisme migrant”.

Hèlia – Liliana Aragón Castro: “El projecte Veïnes per Veïnes és com l’ànima de l’Associació Hèlia”.

Institut de les Desigualtats – Corina Tulbure: “El que més ens dóna sentit de pertinença són les relacions que tenim, les persones que estimem”.

Col·lectiu Micaela – Loubna Amiar: “Amb les treballadores de la llar sovint s’entrecreuen el racisme i el classisme”.

AfroFem Koop – Victòria Muñoz: “La blanquitut és una forma d’enfrontar-se al món, de percebre’l i d’acceptar el paradigma actual”.

ENWAD – Shaban Sidratu Jah: “Volem posar fi al racisme estructural”.

Associació Unió de Segones Oportunitats – Yolanda Akpoli: «Les persones migrades tenim energia, projectes, somnis i ganes de lluitar».

Casa de l’Est – Marija Djurdjevich: “Només volia desaparèixer entre les masses i passar desapercebuda, ser una persona més entre la gent”.

FEDELATINA – Marianela Peña: “La dona migrant viatja amb la pàtria a la maleta”.

Vocalia de Dones de la FAVB – Sylviane Dahan: “S’han creat grans negocis amb el cos de la dona”.

A més del Portal de Gènere La Independent i de Diario Feminista, totes les entrevistes estan publicades a la nostra pàgina web, espais: Actualitat i Fem Xarxa.

Aquest projecte no seria possible sense el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, i de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.