Visibilitzant la diversitat

Visibilitzant la diversitat

Des de la Xarxa continuem visibilitzant i donant veu a dones d’orígens culturals diversos que ens aporten el seu coneixement i la seva expertesa. Amb elles ens hem acostat a temes molt diferents i hem pogut conèixer la realitat de les seves associacions i el treball que realitzen.

Així hem tractat temes molt diversos com diverses eren les entitats contactades, tot i que tinguin un element comú en la seva diversitat cultural. Hem visibilitzat iniciatives sobre cultura o educació. Hem donat veu a dones que ens han parlat de construcció de pau i altres ens han apropat a veus de dones africanes. A la lluita contra els estereotips i tòpics per qüestió d’ètnia. O a les dificultats que moltes entitats estant patint a causa de la pandèmia.

Hem recollit els seus relats i els seus coneixements, però també les seves crítiques sobre qüestions poc treballades o situacions que enfronten en el seu dia a dia. Però sempre des de la crítica constructiva i intentant destacar en els titulars aspectes positius, per tal de mostrar les bones pràctiques que construeixen.

Hem volgut també crear vincles amb aquestes entitats per convertir-nos en referents en temes de comunicació malgrat que, en aquests moments i a causa de la Covid-19, moltes entitats estan preocupades per la seva continuïtat. Tot i així, ens hem ofert a fer assessorament individualitzat en temes comunicatius per a quan tinguin aquesta necessitat i també hem ajudat a difondre les activitats que han realitzat.

Les entrevistes han tingut força repercussió, doncs, es pengen en el portal de gènere La Independent, portal que té un elevat nombre de visites quinzenals (20.000) en les seves edicions en català i castellà, per a l’Estat espanyol i Amèrica Llatina. També ha estat important la difusió via xarxes socials (facebook, twitter i instagram) de la Xarxa i La Independent .

Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Veure entrevistes:

Associació Veus Gitanes – Paqui Perona:
“No volem trencar una cultura transmesa durant mil anys”

La Col·lectiva de Dones Refugiades, Exiliades i Migrades – Maria del Rosario Vásquez:
“No és hora de deixar sola Colòmbia en un moment clau de la seva història”

Associació New Women Connectors – Ana Lucía Olivos Pairazamán:
“Som dones que portem una motxilla de sabers per sumar a la ciutat”

Fundació Migra Studium – Sanja Rahim:
“Cal trencar amb l’imaginari i els estereotips que comporta la paraula “migrant”

E Waiso Ipola – Remei Sipi:
“Érem les primeres generacions de dones negres a Catalunya i no teníem cap referent”

Associació Humanitària Contra l’Ablació de la Dona Africana (AHCAMA) – Aissatou Diallo:
“No s’arriba a sensibilitzar prou ni a les dones ni a les famílies ni a les comunitats”

Associació PakMiR – Komal Naz:
“Sense saber-ho vaig començar a fer mediació i ajudar les dones”

Fundació Privada Pere Closa – Mercedes Porras Soto:
“La nostra cultura continua sense tenir un reflex als llibres de text”

UCFR – Fatiha El Mouali:
“No es pot fer una política per a nosaltres sense nosaltres”

Foguera Lila – María Piedad Espitia:
“A Colòmbia es continua silenciant la població que està reclamant els seus drets”