Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament

Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament

Xarxa de Migració, Gènere i DesenvolupamentAquesta xarxa va néixer l’any 2011, com un espai col·lectiu i participatiu, integrat per dones i organitzacions de dones de diverses latituds que, des del seu dia a dia, i el seu activisme, van decidir fer una aposta ferma per la connexió transnacional entre dones.

Així, van interseccionar els seus interessos, les seves agendes, les seves capacitats i propostes per analitzar, evidenciar i denunciar les múltiples formes de discriminació que afecten les dones que viuen en condicions de migració, i alhora realitzar propostes col·lectives per a la transformació social.

A més, anhelen visibilitzar els lideratges i fer escoltar les veus de les dones de diverses latituds, per revertir l’estigma del racisme i etnocentrisme que perduren en les societats de destinació.

La seva pretensió és contribuir a fomentar la interculturalitat com a pràctica de convivència pacífica, on la diversitat i el reconeixement de les aportacions vitals de les persones de totes les latituds signifiquin una riquesa per al creixement i enfortiment social.

Aquesta xarxa considera que la ciutadania és un dret inherent a la condició humana i que és necessari incidir perquè, en un mig i llarg termini, no estigui condicionada a l’obtenció de papers. Per això, decideixen incidir en les polítiques de l’Estat perquè, des d’un enfocament de gènere i drets, es reconegui i faci visible la realitat de les múltiples identitats, les seves necessitats i els seus interessos.

La Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament ha estat fundada per: l’Associació de Dones Immigrants subsaharianes (*ADIS), Associació de Dones E’Waiso Ipola, Associació Integració de Joves Llatinoamericans, Grup de dones Immigrants de Sant Cugat, Associació Diàspora Solidària, Associació Cultural Educativa Social i Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), Comitè de dones – FEPERCAT.

Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament 1

Objectius
Aquesta xarxa de dones feministes diverses que accionen per una ciutadania global i, des de diferents corrents feministes, orienten l’acció en promoure processos d’apoderament, enfortiment de capacitats, de participació política i ciutadana i de visibilitat de les dones que viuen en condicions de migració; així com promoure iniciatives i xarxes de cooperació internacional amb els països d’origen des d’un enfocament de gènere, drets humans i intercullturalitat. Per a fer-ho possible:

 • Incorporen una mirada, enfocament i anàlisis feministes des de la seva més àmplia diversitat en totes les accions que impulsem.
 • Coordinen i organitzen cursos, conferències, seminaris i tallers sobre temes clau, a fi de crear espais de debat i de reflexió que contribueixin a deconstruir els estereotips creats al voltant de la figura femenina migrant.
 • Accionen en l’àmbit laboral i econòmic des de la comunicació social i la recerca-acció des de metodologies feministes.
 • Desenvolupen accions de recerca-acció i processos de generació de coneixements sobre migració, gènere i desenvolupament.
 • Ofereixen a les afiliades recursos i eines diverses des d’una perspectiva feminista (orientatius, jurídics, d’acolliment, entre altres), amb la finalitat de facilitar sinergies, el treball en xarxa entre dones, l’intercanvi d’experiències, etc.
 • Elaboren i difonen publicacions periòdiques sobre temes d’interès relacionats amb els fonaments de la Xarxa, per visualitzar tant el treball de les organitzacions i dones que la integren, des dels seus propis coneixements i experteses.
 • Promouen la consolidació de lideratges i referents socials entre les dones de diferents latituds perquè puguin consolidar la seva condició i posició al país de destinació.
 • Desenvolupen projectes i programes de cooperació internacional en aliança estratègica amb col·lectius i organitzacions de dones dels països de destinació per promoure l’apoderament polític i econòmic, la participació i l’acció col·lectiva a favor dels drets humans de les dones.
 • Generem aliances estratègiques amb organitzacions de dones a nivell europeu i internacional per impulsar accions de sensibilització i incidència en favor dels drets humans de les dones.

Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament 2

Formació-acció com a clau per a la transformació social
La Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament considera que la formació-acció és una eina imprescindible per incidir en tots els àmbits de la societat (institucions públiques locals i nacionals, societat civil organitzada, ONG, moviments de dones, associacions de dones, universitats, centres educatius, fundacions, entre altres) a favor d’una convivència pacífica, d’enfortir el diàleg intercultural, afavorir la promoció i protecció dels drets humans, aconseguir la igualtat entre homes i dones, possibilitar la mediació intercultural, promoure la participació política amb veu i presència als espais de decisió de les dones, accionar en el marc internacional dels drets humans, les agendes de desenvolupament i les polítiques migratòries a nivell mundial.

Des de diverses metodologies transformadores (Educació per al Desenvolupament, Educació Popular, Educació Participativa, Educació per a la Ciutadania, Educació Intercultural, Educació per a la Pau i No Violència, Educació Feminista Interseccional, entre altres) i adaptades al públic cap al qual va dirigit el procés formatiu, dirigeixen, faciliten, organitzen i desenvolupen processos formatius en els següents eixos temàtics:

 • Incidència Política per a la transformació social
 • Elaboració de diagnòstics participatius per elaborar polítiques públiques
 • Promoure processos d’apoderament polític i epistemològic
 • Prevenir les violències interseccionades entre les dones
 • Els drets humans factors claus per al desenvolupament i la justícia social
 • Formació en portaveu i argumentaris feministes per a dones
 • Com fer recerca-acció
 • Incorporar l’enfocament de gènere en projectes de desenvolupament
 • Superar l’estigma de l’origen i el color
 • Pràctiques per a la convivència pacífica

Contacte:
http://xarxamgd.wix.com/xarxa
xarxamgd@gmail.com