Xarxa Mediterrània d’Informació i Comunicació amb Visió de Gènere

Xarxa Mediterrània d’Informació i Comunicació amb Visió de Gènere

III Jornades de periodistes i comunicadores de la Mediterrània

El 1991 en una trobada internacional de dones periodistes a Siracusa es va decidir crear la Xarxa de Dones Periodistes de la Mediterrània. El 1995 a Barcelona es van celebrar les I Jornades ‘Les Periodistes, la Mediterrània i el futur’, organitzades per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) i la Xarxa Europea de Dones Periodistes (REMP).

L’any 2007 la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya, amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed ) i l’ADPC van organitzar les II Jornades de Periodistes i Comunicadores de la Mediterrània: “Comuniquem amb una altra mirada. Un Pont per a la Pau i els Drets Humans”, que es van celebrar a Barcelona, el 5 i 6 d’octubre del 2007.

Un centenar de participants d’ambdues ribes de la Mediterrània, van concloure la trobada amb l’objectiu d’establir una gran xarxa mediterrània de comunicació de gènere, integrada per les xarxes ja existents, associacions i col·lectius de periodistes, i van redactar la Declaració de Barcelona. Aquesta xarxa reuneix a periodistes i comunicadors/es de 20 països de la Mediterrània.

Declaració de Barcelona

Hem acordat un conjunt de propostes concretes agrupades en els següents cinc apartats:

 

1. Per combatre i canviar les rutines de producció de notícies que reforcen i reprodueixen els estereotips sobre els drets de les dones.

 • Crear Codis Deontològics pel tractament de les notícies en cada territori on no n’hi hagi. (Suggerir com a referència el que ja té des de l’any 1992 el Col•legi de Periodistes de Catalunya).
 • Promoure que cada organització elabori un llibre d’estil amb visió de gènere. Així mateix un observatori per avaluar els continguts sexistes, fonamentalistes que atemptin contra els drets de les dones en tots els gèneres informatius.
 • Realitzar estudis/diagnòstic sobre el tractament que es dóna a les dones en cada àmbit i mitjà professional, tenint en compte l’especificitat de cada grup, cultura i llengua.
 • Fomentar la publicació de notícies positives sobre les dones.
 • Estimular a les professionals de la comunicació per a què es promocionin i puguin accedir als llocs de decisió en els seus mitjans de comunicació. Implicant als propis companys, als sindicats i comitès d’empresa perquè discuteixin, en el marc de les seves competències laborals, el desenvolupament professional de les dones periodistes i promovent, si es considera necessari, la discriminació positiva.
 • Reelaborar, si cal, les notícies d’agència. Proposar i orientar temes en els consells de redacció. Aconseguir suports i la complicitat dels responsables del món de la comunicació.
 • Promoure campanyes per a què no se segueixin reproduint els estereotips en ambdues ribes del Mediterrani. Presentar propostes en tots els processos educatius de tots els nivells de l’educació reglada, des de l’educació bàsica fins als doctorats, les organitzacions feministes i ONG’s.
 • Afavorir que, en tallers de formació específica, s’analitzin els orígens dels problemes, per proposar actuacions correctes i eficaces. Diversificar els temes que tractem en els mitjans de comunicació.

 

2.- Com podem potenciar, des dels nostres propis espais professionals, el treball en Xarxa

 • Implicant a qualsevol persona que pugui enriquir i nodrir la informació.
 • Estimulant a la professió periodística per fomentar el periodisme ciutadà.
 • Visibilitzant i explorant fonts alternatives (no tradicionals o oficials) en els mitjans i a través d’altres xarxes de dones, sense imposar-nos límits, compartint tot tipus d’informacions relacionades amb els temes que ens ocupen.
 • Realitzant actuacions de propaganda atractiva a través d’Internet; millorant els dissenys amb imatges i altres tècniques.
 • Desenvolupant i/o creant xarxes de periodistes i comunicadores amb visió de gènere en cada país, promovent la xarxa mediterrània i la global.
 • Expandint una xarxa de dones del mediterrani que possibiliti l’accés a les dones d’altres professions, sensibilitzades pels mateixos temes. Possibilitant la creació de comissions de treball amb professionals de diferents mitjans, implicant a les Universitats per rendibilitzar els treballs que es realitzin

 

3.- Campanyes que podem utilitzar per dinamitzar una Xarxa Mediterrània d'informació i comunicació de gènere: (accions, intercanvis interinstitucionals, especialització en temes específics, equips pluridisciplinaris, grups de paraules per unificar criteris i informacions d'interès comú)

 • Oferir, des de la Xarxa, reportatges i entrevistes de la gent del sud.
 • Compartir les informacions multidisciplinàries d’interès general i/o en particular des de cadascun dels països integrants de la Xarxa promovent l’intercanvi i publicació en lloc web.
 • Fer un seguiment i promoció de les dones que participen en la política, en l’administració pública i que defensen els interessos de les dones a través de la seva actuació pública.
 • Desenvolupar agendes de contactes per a informació dels mitjans de comunicació.
 • Marcar una diferència radical en la producció de notícies i visualitzar les veus i opinions de fonts alternatives comunitàries
 • Potenciar la informació de gènere en les notícies.
 • Fer una vídeo conferència, amb una periodicitat determinada, amb dones d’altres països, sobre temes específics.
 • Campanyes dirigides exclusivament a equips professionals i a equips interdisciplinaris de comunicació.
 • Utilitzar la xarxa de dones parlamentàries del Mediterrani.
 • Implicar a més professionals del sud a la nostra proposta de XARXA

 

4.- Propostes per visualitzar, dinamitzar i crear moviments pacifistes de defensa dels Drets Humans, des de la mirada de les dones en els mitjans de comunicació

 • Fer visibles en els mitjans als grups de dones organitzades. Aconseguir el compromís de les companyes i companys de la professió.
 • Facilitar l’accés a la xarxa als col·lectius de dones per a què puguin posicionar-se.
 • Organitzar tallers d’aprenentatge i d’intercanvi per al maneig de la informació per a què puguin realitzar produccions pròpies. Buscar recursos per a què facin les seves pròpies marques i espais que ens permetrà visualitzar situacions complexes.
 • Sensibilitzar els mitjans de comunicació sobre els drets de les dones.
 • Proposar manifests i signatura de cartes per donar suport a les persones que viuen situacions de risc.
 • Utilitzar el terme de drets socials dins del concepte dels Drets Humans i potenciar, a través dels nostres propis mitjans, a les organitzacions de defensa dels Drets Humans
 • Transmetre informació a totes les associacions de dones. Informar en les escoles i en totes les seus dels diferents cicles educatius de l’existència de la Xarxa. Afavorir la interacció.
 • Assegurar que la Declaració/Manifest de la Jornada arribi a tots els redactors caps de cada àrea d’incidència.
 • Acceptar l’oferiment de participació de la Xarxa en l’Observatori Mediterrani de la Comunicació, (que convida, a la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya – Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere, a signar el memoràndum d’intencions).
 • Sistematitzar períodes de trobada per avaluar i programar noves accions sobre els objectius i expectatives de la Xarxa.

 

5.- Proposta per unificar i utilitzar els esforços en els projectes comuns: Recursos, estratègies i eines per a l'especialització en els temes més urgents, en les respostes immediates de la xarxa davant els abusos i atemptats a la llibertat de premsa i expressió.

 • Crear una comissió permanent de treball que avaluï el termòmetre d’atemptats a llibertat de premsa i d’expressió (llibertats, també, per a les persones o grups) i que elabori propostes d’actuació immediata per desenvolupar, en el mitjà on treballen, denúncies concretes de forma conjunta amb altres professionals.
 • Crear i generar informacions per publicar en altres mitjans sobre temes d’interès.
 • I potenciar la creació com eina de comunicació, d’intercanvi i documentació oberta una Pàgina web o portal per a aquesta Xarxa de xarxes d’Informació i Comunicació de Gènere del Mediterrani. La Xarxa Internacional a Catalunya i Woman in the City poden assumir (amb el suport del IMED) l’engegada de la pàgina interactiva. A partir d’aquí: Com establim la coordinació i col·laboració periòdica dels diferents grups i/o països de la Xarxa Mediterrània
 • Aconseguint finançament per a què una o dues persones puguin treballar en ella aplicant la pròpia informació i la rebuda a través de la xarxa.
 • Elaborant dossiers i documentació de diferents problemàtiques que afecten al conjunt de la professió i dels països integrants de la Xarxa.
 • Crear un arxiu històric i documental.
 • La coordinació hauria de canviar cada any, durant les trobades anuals.Utilitzar totes les llengües dels països membres